• www.credithouse.lv mājas lapas materiālu lietošana komerciālos nolūkos ir stingri aizliegta.
  • Mājas lapas materiālu lietošana personīgos nolūkos bez saskaņošanas ar sia multicredit administrāciju ir aizliegta.
  • Portāla grafisko un dizaina elementu izmantošana bez norādes uz www.credithouse.lv.lv ir aizliegta.
  • Uz visiem lapā esošiem materiāliem spēkā ir autortiesības uz intelektuālo īpašumu.
  • Mēs nenesam atbildību par zaudējumiem, kuri varēja rasties, lietojot mūsu mājas lapu.
  • Noteikumi var mainīties vai papildināties bez brīdinājuma un ir spēkā uzreiz pēc publicēšanas.
  • Lietojot credithouse.lv mājas lapu, Jūs automātiski piekritat visiem noteikumiem un garantējat, ka neizvirzīsiet nekādas prasības pret sia multicredit, credithouse.lv un multicredit.lv
  • Gadījumā, ja lietotājs neseko noteikumiem, mums ir tiesības aizliegt resursa izmantošanu.